Kjernefiguren viser hvordan viktige deler av buddhismen er koblet sammen. Studer forklaringene til hver kobling og øv på å presentere stoffet kun ved hjelp av figuren!

GRUNNSTRUKTUREN I KJERNEFIGUREN FOR BUDDHISMEN ©Svenning Bernstrøm

Kjernefiguren for buddhismen er dominert av sirkelfigurer. Den store sirkelen kan representere de åtte delene til frelsesveien, ideer om reinkarnasjon, universet og verden. Denne sirkelen er hentet fra det kjente «dharmahjulet» til buddhismen. Den lille sirkelen står for kausaltankegangen knyttet til karmalæren, og bokstaven -K står for karma.  Når det gjelder pilen, står denne for frelsesveien. Pilen peker i retning av en boks med bokstaven -N i sentrum. Dette står for frelsesbegrepet nirvana som handler om at all lidelse opphører.