Fortellingen om da israelsfolket ble befridd fra slaveriet i Egypt er et godt eksempel på kollektiv frelse i betydningen hjelp til folket underveis i historien.

Frelse?

 

Ordet frelse er ikke så tett knyttet til jødedommen. I jødedommen er frelse for det meste det at guden deres hjelper dem ut av vanskelige situasjoner i livet og historien. Jøder fokuserer ikke noe særlig på et liv etter døden. For jøder er det livet man lever her og nå det viktigste. Frelse for jøder er først og fremst kollektiv, det vil si at det er snakk om hele det jødiske folk som får hjelp av sin gud.