Ateisme og agnostisisme i stedet for en gudelære

Humanismen hevder at det ikke det finnes noe overnaturlig i universet. Det er vanlig med to måter å tenke på når det gjelder det overnaturlige. Ateister hevder at gud eller guder ikke kan finnes fordi det ikke finnes solide beviser for det. Agnostikere resonnerer lit annerledes. De sier at vi ikke har mulighet for å vite om det finnes én eller flere guder, ånder eller makter. Derfor kan vi heller ikke tro på slikt. Humanister hevder at universet består av materialer og energi som er i forandring som går av seg selv uten at overnaturlige makter eller krefter bidrar. Dette universet kan mennesket studere og utnytte til å skape et godt liv så lenge man lever.

Mennesket kommer fra naturen og kan derfor ikke ha noen bevissthet etter døden. Mennesket returnerer til naturen etter døden i følge humanismen.