Kjernefiguren viser hvordan viktige deler av kristendommen er koblet sammen. Studer forklaringene til hver kobling og øv på å presentere stoffet kun ved hjelp av figuren!

GRUNNSTRUKTUREN I KJERNEFIGUREN FOR KRISTENDOMMEN ©Svenning Bernstrøm

Hvordan presenterer jeg grunnstrukturen i kjernefiguren til kristendommen?

Kjernefigurens komponenter

Kjernefiguren for kristendommen er dominert av en langstrakt tidslinje og en trekant. Den langstrakte tidslinjen står for verdens gang fra skapelsen til det de kristne lærer om slutten på verden. Trekanten står for den kristne guden, treenigheten, som har tre ansikter. De er Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. På midten av tidspilen vises en grop og et kors. Gropen betyr at menneskene er i vanskeligheter og at det har oppstått et skille mellom Gud og menneskene. Korset står for at Jesus overvant døden og at dette kan lede menneskene opp av gropen og ut av vanskelighetene igjen. Tidspilen slutter med en splitt i form av en pil som peker opp og en som peker ned. Dette står for hhv. evig liv med Gud og evig død uten Gud. Samtidig som du lærer om at kristendommen har en kjerne er det viktig å huske at Kristendommen ikke utføres på samme måte over hele verden. Kristendommen er på en måte et samleord for mange forskjellige versjoner av religionen som har blitt påvirket av kulturen og menneskene i de områdene den har spredd seg til. Til tross for dette har religionen beholdt en fast kjerne som alle kristne deler. Kjernefiguren ovenfor er satt sammen av kjente deler blant kristne over hele verden. Figuren er ment som et mest mulig forenklet startpunkt for deg som vil lære om kristendommen.

KOBLING 1 TREENIGHETEN PÅ TIDSLINJEN ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 1 om treenigheten på tidslinjen?

Tips: De kristne lærer at det bare finnes én sann gud, treenigheten. Den har tre såkalte ansikter som er Faderen, Sønnen (Jesus) og Den hellige ånd. Trekanten på kjernefiguren er en tegning som ble utviklet av noen av de første kristne. Øyet i midten står for guds allmektighet og at han vet alt. Det er en monoteistisk gudelære i kristendommen. Videre lærer de kristne at de tre ansiktene for det meste er aktive i hver sin periode på den lange tidslinjen. Faderen er aktiv i den delen som er til venstre for gropen. Sønnen (Jesus) er aktiv nede i gropen og så vidt til høyre for gropen. Den hellige ånd tar for det meste over til høyre for dette på tidslinjen, men er også aktiv i fortellingen om Jesu dåp som er nede i gropen samt under skapelsen av verden som er helt til venstre på tidslinjen.

KOBLING 2 TREENIGHETEN OG SKAPELSEN ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 2 om treenigheten og skapelsen?

Tips: De kristne lærer at det var Faderen som skapte verden for lenge siden. Det er to varianter av skapelsesfortellingen. Den mest kjente forteller at skapelsen tok seks dager. Deretter hvilte Gud. Mennesket ble skapt til slutt i fortellingen.

KOBLING 3 BRUDD OG FRELSE ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 3 om brudd og frelse?

Tips: Syndefallet er menneskenes første brudd med Gud i følge kristendommen. Adam og Eva brøt regelen om å ikke spise frukt fra kunnskapens tre. Straffen var streng, det verste ved den var at menneskene fikk døden inn i sine liv. Det er dette de kristne ønsker å bli frelst fra. Straffen kalles arvesynd og betyr at alle mennesker er født dødelige og trenger i utgangspunktet hjelp fra Gud.

KOBLING 4 NYE AVTALER MELLOM GUD OG MENNESKENE ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 4 om nye avtaler mellom gud og menneskene?

Tips: I de kristnes hellige bok, Bibelen, står det at Gud og menneskene fortsetter å gjøre nye avtaler seg i mellom. Avtalene kalles pakter og består ofte av regler menneskene må følge og løfter fra Gud. Alle paktene brytes før eller senere og menneskene straffes på ulike måter. De har fremdeles behov for frelse i følge kristendommen.

KOBLING 5 PROFETER DOM OG MESSIAS ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 5 om profeter, dom og messias?

Tips: En profet er i følge kristendommen en person som hevdet å kjenne til Guds plan og talte til folk om dette. Ofte talte profetene om at menneskene måtte forbedre sin livsførsel for å unngå straff fra Gud. Noen profeter varslet at en redningsmann, Messias, skulle komme og hjelpe menneskene ut av problemene. Det er mange profeter i Bibelen. Fortellingene om dem er samlet i Det gamle testamentet, helt mot slutten. Det at de er samlet i den siste delen av Det gamle testamentet er ikke tilfeldig. De danner en overgang til starten på Det nye testamente som åpnes med fortellingene om at Jesus faktisk er messias.

KOBLING 6 SØNNEN OG FRELSE ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 6 om Sønnen og frelse?

Tips: De kristne lærer at Gud valgte å vise seg for menneskene gjennom Jesus. På latin kalles dette for inkarnasjon. Det betyr at Gud viste seg i kjøtt (carna på latin), altså i en menneskekropp. Dette skal Gud ha gjort for å komme nærme menneskene og vise dem vei til frelse. Sønnen betyr derfor Jesus for de kristne. Dette regnes som den siste pakten Gud tilbyr menneskene. Det er dette de må tro på for å bli kvitt døden. I Bibelen er det fortellingene om Jesu fødsel i Betlehem som er starten på inkarnasjonen. Derfor står stikkordet jul ved den venstre veggen i gropen på kjernefiguren. Selve «gulvet» i gropen kan være en minitidslinje over de ca. 30 årene Jesus var hos menneskene. De viktigste hendelsene på denne minitidslinjen er Jesu fødsel, Jesu dåp og vandringen med disiplene. Korset og den høyre veggen i gropen står for påsken. Det er i denne fortellingen de kristne kan lese at Gud viser menneskene at det er mulig å våkne fra døden. Det er selve hovedpoenget i påskeevangeliet. Det viser menneskene at arvesynden kan ta slutt. Kravet fra Gud er at man må tro på Jesus, at han er Gud. Etter at Jesus hadde vist seg for mange mennesker, og demonstrert at han vant over døden, ba han disiplene om å fortelle dette videre til hele verden før han steg opp til himmelen i en røyksky mens disiplene kikket på. Det er denne hendelsen som har blitt til høytiden kalt Kristi himmelfart. Med dette er den perioden hvor sønnen er markert på tidslinjen over.

KOBLING 7 PINSE OG MISJON ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 7 om pinse og misjon?

Tips: De kristne lærer at disiplene til Jesus var samlet til en jødisk høytid en stund etter Kristi himmelfart. De var sannsynligvis rådville og redde for å bli tatt av alle fiendene til Jesus. I følge kristendommen skjedde det et mirakel. Disiplene kunne plutselig snakke alle slags rare språk og de så flammer over hodene til hverandre. De følte en mektig kraft i kroppen. Dette er tolket som at Guds tredje «ansikt» viste seg i dem og gav dem mot og energi til å følge beskjeden fra Jesus om å fortelle alle i verden om hans lære. De kristne har utviklet sin pinsefeiring basert på denne fortellingen. Pinsen har kallenavnet kirkens bursdag. Det er fordi det var da man begynte å planlegge å drive misjon som vil si å spre informasjonen om Jesu lære til hele verden. Kirkene og menighetene kom som et resultata av dette. Den mest kjente misjonæren som startet mange menigheter var Paulus. Han var først en jødisk-romersk kristendomshater som ble kristen etter et mirakuløst møte med Jesus. De kristnes store prosjekt frem til dommedagen er å misjonere over hele verden.

KOBLING 8 DOM EVIG LIV FORTAPELSE ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 8 om dom, evig liv og fortapelse?

Tips: Kobling 8 strekker seg fra stikkordet Sønnen til punktet for dommedag på kjernefiguren til kristendommen. Poenget med det er at det står i Bibelen at Sønnen, Jesus, skal komme tilbake på dommens dag og dømme levende og døde. De kristne har opp gjennom tidene hatt ulike ideer om hvordan dette vil arte seg. Generelt mener kristne at de som blir frelst får evig liv og at de vil være nær Gud på en eller annen måte. Når det gjelder fortapelse, er dette knyttet til ideer om helvete. Helvete har blitt presentert på veldig ulike måter av kristne ned gjennom historien, men kjernen i disse ideene er at man ikke får evig liv og at man ikke er nær Gud. Det finnes også kristne som mener at det ikke er mulig for en barmhjertig Gud å la noen gå fortapt.