Hilal

 

Hilal, som vil si figuren av en halvmåne eller nymåne, er et kjent symbol i islamsk tradisjon. Hilal brukes ofte som symbol i moskeer, på minaretene (tårnene på moskeene) eller øverst på selve kuppelen.


Månen har religiøs betydning fordi månefasene brukes for å  bestemme den religiøse kalenderen og utregning av når religiøse ritualer og høytider skal gjøres. Begynnelse og avslutning av ramadan er basert på måneobservasjoner. Regelen sier at fasten begynner når troverdige vitner rapporterer at de har sett nymånen. Halvmånen på moskékuppelen brukes også til å vise retningen mot Mekka.

Halvmånen og en stjerne er ofte å finne på flagget til mange muslimske land. Da er symbolet et tegn på politisk makt. Muslimske land støtter Røde kors, men de har byttet ut korssymbolet med en rød halvmåne. Halvmånen har vært brukt som symbol siden slutten av 600-tallet e.Kr.