Dåpen er starten på et liv som kristen.

Kjernefiguren for kristendommen viser viktige punkter i de kristnes frelsesfortelling. Kjenner du til sammenhengen mellom dem? ©Svenning Bernstrøm

Den røde linjen i kjernefiguren står for sammenhengen i kristendommens frelsesfortelling. Klarer du å snakke deg gjennom den? De grønne linjene viser litt forenklet i hvilke faser de tre "ansiktene" til treenigheten var aktive i følge kristendommen. ©Svenning Bernstrøm

Den kristne definisjonen av Jesus som både Gud og menneske. I evangeliene om hans liv kan man lese at han veksler mellom de to rollene. ©Svenning Bernstrøm

Messiasideene i jødedommen og kristendommen er forskjellige. ©Svenning Bernstrøm