Frelseslæren

Det viktigste kjennetegnet ved kristendommen er troen på Jesus fra Nasaret, og at Jesus er Guds sønn og verdens frelser. Ifølge den kristne tro har Gud skapt verden god, men gjennom syndefallet er ondskap, lidelse og død blitt en del av verden. Jesus er den mest sentrale skikkelsen fordi han ifølge kristendommen har frigjort skaperverket fra det onde og forsonet verden med Gud. Dette er ifølge kristen teologi muliggjort ved at Gud er blitt menneske i Jesus, det som kalles inkarnasjon. Ved Jesu fødsel er det ifølge de kristne Gud selv som går inn i kampen mot det onde i tilværelsen. De kristne tenker om Jesus at han både er sann Gud og sant menneske.

Kilde: snl.no

Kjernefiguren viser viktige punkter i kristendommens frelseslære.

Klarer du å snakke deg gjennom den røde løypen på figuren? Klarer du å forklare de grønne linjene?

Gospel betyr det glade budskap om at Jesus har vist at man kan vinne over døden. Kristne liker ofte å uttrykke dette veldig fysisk gjennom sang og dans.