Meningsfylt liv i stedet for frelse

Mennesket står fritt til å handle og gjøre nye valg selv om det er formet av sin fortid. Mennesket har ansvar for sine handlinger og må være forberedt på konsekvensene av disse.

Etikk og moral må i følge humanismen basere seg på fornuftig tenkning og lærdom fra livet. Den bør ha frihet og lykke som mål for hele menneskeheten.

Det gode liv oppnår mennesket gjennom utviklig av seg selv gjennom meningsfulle aktiviteter og erfaringer som fullverdig medlem i et samfunn.

Mennesket trenger på grunn av sin skjønnhetssans en estetisk dimensjon. Derfor bør kunst og alle former for kultur- og naturopplevelser være en stor del av livet på jorden.