Hva er en etisk modell?

En etisk modell er en forenklet versjon av grubling på hva som er rett og galt i livet. Modeller er forenklinger som lages for at ting skal være enklere å forstå når man begynner å lære noe nytt. En modell kan være litt unøyaktig fordi den er laget så enkel som mulig. Vi bruker fire ulike etiske modeller for å sortere hvordan folk tenker seg frem til hva som er rette eller galt å gjøre i ulike situasjoner. Det er litt kunstig å dele etikken inn i fire modeller fordi i virkeligheten bruker folk ofte alle modellene.

Pliktetikk

Typisk for pliktetikk er at man lurer på hva reglene sier før man tar et viktig valg. Regler kan være så mangt. Det kan være et lands samlede lover, skikk og bruk, normer, religiøse eller filosofiske regler. En "pliktetiker" ønsker å være lydig.

Lydighet mot regler er som oftest positivt, f.eks. i trafikken. Man kan ikke kjøre på rødt bare fordi man føler julestemning. Da går det veldig galt.

 

Overdreven lydighet kan i noen situasjoner være negativt. Dersom reglene er laget av mennesker med onde hensikter, bør man kanskje unngå å følge dem om man har mulighet. I situasjoner hvor man må være kreativ og fleksibel for å unngå at noe farlig skjer kan lydighet hindre en lykkelig slutt.