På med hjernecellejoggeskoene! Prøv en glosemaraton!🙂

 

Hvilke av glosene nedenfor kjenner du til? Hvilke trenger du å lære mer om?

 

Generelle gloser 

Ritualer

Symbol

Hellig tekst

Frelse

Gudelære

Religionshistorie

Retning/gruppe i en religion

Menneskesyn

Hellig

Profan

Sakral

Hellig hus

Meditasjon

Bønn

Høytid

Monoteisme

Polyteisme

Panteisme

Animisme

Henoteisme

 

Livssynsgloser

Ateist

Agnostiker

Menneskeverd

Likeverd

Likestilling

Vitenskap

Homo sapiens sapiens

Evolusjonslæren

FN´s menneskerettighetserklæring

 

Etikkgloser

Moral

Pliktetikk

Konsekvensetikk

Resultatetikk

Følelsesetikk

Samvittighet

 

 

Jødedommen

Jøde

Jahve

Adonai

Bildeforbud

Davidstjernen

Synagoge

Klagemuren

Jerusalem

Sabbat

Pesach

Shavout

Jom Kippur

Bar Mitsva

Brit Mila

Abraham

Moses

Tora

Talmud

Tanak

Menora

 

Kristendommen

Treenigheten

Skapelsen

Adam og Eva

Syndefallet

Arvesynd

Pakt

Profeter

Messias

Inkarnasjon

Jesus

Evangeliene

Døperen Johannes

Disippel

Jesu undere

Palmesøndag

Skjærtorsdag

Korsfestelse

Langfredag

Påskeaften

Påskemorgen

Oppstandelse

Maria Magdalena

Kristi himmelfart

Pinse, kirkens bursdag

Misjon

Paulus

Galaterbrevet

Korinterbrevet

Romerbrevet

Pastoralbrevene

Kristenforfølgelse

Kristen statsreligion i Romerriket

Ortodoks kristendom

Katolsk kristendom

Martin Luther

Reformasjonen

Protestantisk kristendom

Kirke

Kors

Fisken

Sakramenter

Døpefont

Dåp

Nattverd

Konfirmasjon

Bibel

Dommens dag

Evig liv

 

 

Islam

Profeter før Muhammad

Muhammad

Jibril

Koranen

Hadith

Sharia

Fiqh

Mekka

Medina

Fem søyler

Paradis

Helvete

Engler

Moské

Bønneteppe

Bildeforbud

Allah

Kalif

Mulla

Ulama

 

Hinduismen

Veda

Upanishadene

Bhagavadgita

Vishnu

Shiva

Brahma

Krishna

Kali

Parvati

Lakshmi

Vishnuisme

Shivaisme

Shaktisme

Atman

Brahman

Karma

Samsara

Moksha

Pliktens vei

Meditasjonens vei

Gudenes vei

Dharma

Tempel

Puja

Kumbh Mela

Holi

Divali

Trimurti

 

 

Buddhismen

Siddharta Goutama

Buddha

De fire utfluktene

Anatta

Bodhitreet

De fire edle sannheter

Rett handling, konsentrasjon og kunnskap

Karma

Nirvana

Narrespillet for sansene

Den åttedelte vei

Tempel

Meditasjon

Munk

Bodhisattva

Theravadabuddhisme

Mahayanabuddhisme (Zen, Tibetansk, Rene land)

Dalai Lama