Grupper og retninger innenfor humanismen

Når det gjelder humanismen, er det ikke snakk om klare skillelinjer mellom grupper som har et ulikt syn. Ateister og agnostikere har ulike begrunnelser for at det ikke finnes noe overnaturlig i universet. Ateistene vektlegger manglende bevis mens agnostikerne vektlegger at mennesket er ute av stand til å finne ut om det finnes noe overnaturlig eller ikke. For øvrig finnes det flere humanistiske organisasjoner og forbund på verdensbasis.