Kjernefiguren viser hvordan viktige deler av islam er koblet sammen. Studer forklaringene til hver kobling og øv på å presentere stoffet kun ved hjelp av figuren!

GRUNNSTRUKTUREN I KJERNEFIGUREN FOR ISLAM ©Svenning Bernstrøm

Kjernefiguren for islam er dominert av noen firkantrammer, piler, en søylefigur og en trekant med nivåer. Den første rammen er formet rundt bokstaven -A som står for Allah. Pilen som peker nedover, står for Allahs mange forsøk på å overlevere budskapet til menneskene. Bokstaven -J står for engelen Jibril. Bokstaven -M står for profeten Muhammad. Søylefiguren står for islams fem søyler. Bokstaven -D står for dom. De splittede pilene peker hhv. på -P for paradis, som er trekanten med syv nivåer, og bokstaven -H som står for helvete. Den øverste høyre rammen med bokstaven -K, står for Koranen. Linjen som er trukket mellom rammen for Allah og rammen for Koranen står for at de begge er evige og uskapte.

KOBLING 1 ALLAH JIBRIL OG MUHAMMAD ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 1 om Allah, Jibril og Muhammad?

Tips: Rammen med A øverst til venstre i figuren tilsvarer en ofte brukt pynteramme rundt Allahs 99 navn. Muslimer lærer at det bare finnes én sann Gud, Allah. Pilen fra rammen med bokstaven -A står for at muslimene lærer at Allah har forsøkt å nå menneskene med sitt budskap mange ganger. Engelen Jibril gav budskapet fra Allah til Muhammad og bare Muhammad forstod budskapet korrekt.

KOBLING 2 MUHAMMAD OG DE FEM SØYLENE ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 2 om Muhammad og søylene?

Tips: Budskapet Fra Allah, via engelen Jibril, kan forkortes til at menneskene skal gjøre de fem søylene gjennom hele livet frem til dommen. I en hadith tekst står det at Muhammad sa at islam bygger på fem hovedpunkter. Dette har blitt brukt til utformingen av ideen om de fem søylene. Dette er ritualer og plikter som alle muslimer skal gjøre etter puberteten.

KOBLING 3 DE FEM SØYLENE OG DOM ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 3 om de fem søylene og dom?

Tips: Muslimene får evig liv i paradis etter hvor bra de har fulgt søylene. Det er gjennomføringen av de fem søylene jevnlig gjennom hele voksenlivet som viser om man er en bra muslim eller ikke. De som ikke har underkastet seg Allah risikerer i verste fall et opphold i helvete.

KOBLING 4 DOM PARADIS OG HELVETE ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 4 om dom, paradis og helvete?

Tips: Muslimene får evig liv i paradis etter hvor bra de har fulgt søylene. Paradis beskrives som bestående av syv nivåer. Det laveste nivået er konsentrert rundt materiell lykke, mens det gradvis går over til mer åndelig lykke i de stigende nivåene. Allah er knyttet til det høyeste nivået. De som ikke har underkastet seg Alla, ved å tro rett og gjennomføre søylene, risikerer et opphold i helvete.

KOBLING 5 ALLAH OG KORANEN ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 5 om Allah og Koranen?

Tips: Læren til islam er skrevet i Koranen som er evig og uskapt. Det betyr at den er på nivå med og knyttet til Allahs vesen og at ingen har laget den. Menneskene har laget versjoner av den på papir.