Det egentlige navnet til Buddha var Siddhattha Gotama. Faren hans var fyrste og het Suddhodana. Moren het Maya. De levde nord i India, nær grensen til Nepal, omtrent fem hundre år før Kristus. 

Siddhattha ble gift da han var seksten år. Prinsessen het Yasodhara. De fikk en sønn da Siddhattha var 29 år gammel. Sønnen het Rahula.

Siddhattha levde et bekymringsløst liv i luksus helt til han oppdaget alle former for lidelse i menneskenes liv. Han bestemte seg for å forlate familien og slottet for å finne en løsning på problemet med lidelsen.

 

Siddhattha vandret sammen med hinduasketer i seks år. Han prøvde alle deres metoder, men ingen av dem løste problemet for ham.

 

Siddhattha trakk seg unna alle andre læremestere og fant sin egen løsning på lidelsesproblemet. I en alder av 35 år medidterte Siddhattha en kveld under et tre. Da fant han løsningen på lidelsesproblemet. Da ble han Buddha. Det betyr en som har våknet opp og sett den hele og fulle sannheten om hvordan mennesket kan bli kvitt alle former for lidelse. Han brukte resten av sitt åttiårige liv på å undervise om denne løsningen til alle slags mennesker han møtte. Han gjorde ikke forskjell på rike, fattige, menn, kvinner, lovlydige, kriminelle eller folk fra ulike kaster.

 

Den første talen han holdt var til de hinduasketene han hadde vandret sammen med. I tale forklarte han dem om de fire edle sannhetene som er kjernen i buddhismens lære.

Buddha døde på et sted som heter Kusinara i dagens Uttar Pradesh i India. Han ble 80 år gammel i følge tradisjonen.