Kjernefiguren viser hvordan viktige deler av hinduismen er koblet sammen. Studer forklaringene til hver kobling og øv på å presentere stoffet kun ved hjelp av figuren!

GRUNNSTRUKTUREN I KJERNEFIGUREN FOR HINDUISMEN. ©Svenning Bernstrøm

Kjernefiguren for hinduismen er dominert av sirkelfigurer. Den store sirkelen kan representere den sykliske tidsoppfatningen, ideer om reinkarnasjon, universet og verden. Bokstaven -B står for brahman, verdenssjelen. Bokstaven -A står for atman som er fanget i menneskefiguren i sentrum av den store sirkelen. Den lille sirkelen står for kausaltankegangen knyttet til karmalæren og bokstaven -K står for karma.  Når det gjelder de tre pilene, står disse for de tre frelsesveiene. De er plassert over hverandre for å underbygge den historiske utviklingen av hinduismen gjennom etableringen av pliktens vei og dharma, meditasjons- og erkjennelsesveien, og til slutt, gudetilbedelsens vei. Pilene peker i retning av en boks med bokstaven -M i sentrum. Dette står for frelsesbegrepet moksha som handler om atmans gjenforening med brahman.

KOBLING 1 BRAHMAN ATMAN MENNESKET ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 1 om brahman, atman og mennesket?

Tips: Hinduene lærer om en verdenssjel som de kaller for brahman. Den store sirkelen merket med bokstaven -B står for dette. De lærer at en bit av denne verdenssjelen er fanget i hvert menneske. Menneskefiguren med bokstaven -A står for dette. Dette sees som noe negativt som må løses.

KOBLING 2 KARMA ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 2 om karma?

Tips: Hinduene lærer at karma er noe som finnes konstant i universet. Enkelt forklart handler det om at alle handlinger mennesket utfører har en effekt, som enten er god eller dårlig. Tankegangen er litt som følger: Hvis A skjer, så skjer B. Hvis a ikke skjer, så skjer ikke B osv. For å hjelpe atman tilbake til brahman trengs mye god karma.

KOBLING 3 KARMA OG PLIKTENS VEI ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 3 om karma og pliktens vei?

Tips: Karmalæren sammen med kastesystemet, og pliktene knyttet til hver av kastene, går ut på at ingen kan endre renheten sin i løpet av bare ett liv. Et overskudd av god karma kan føre til en gjenfødsel med en høyere grad av religiøs renhet og høyere kaste i neste liv. Bare på denne måten er det mulig for menneskets sjel (atman) å klatre oppover fra en kaste til en annen.

KOBLING 4 KARMA OG MEDITASJONENS VEI ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 4 om karma og meditasjonens vei?

Tips: Hinduister lærer at ved å følge meditasjonens vei som en asket kan man oppnå god nok karma til at atman gjenforenes med brahman når man dør. Dette er en krevende frelsesvei å følge siden man ikke er en del av det vanlige samfunnslivet. De såkalte sadhuene følger denne frelsesveien. Det innebærer å vandre mye alene og å ikke ha eiendeler, men kun motta mat fra folk underveis. Det innebærer også krevende meditasjonsøvelser med konsentrasjon om atman og brahman og at atman går foran egoistiske tanker.

KOBLING 5 KARMA OG GUDETILBEDELSENS VEI ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 5 om karma og gudetilbedelsens vei?

Tips: Hinduene lærer at man kan oppnå frelse gitt som en gave om man tilber gud, først og fremst Krishna. Denne frelsesveien er meget populær blant hinduer som befinner seg nederst i det gamle kastesamfunnet.

KOBLING 6 MENNESKET FRELSESVEIENE OG MOKSHA ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 6 om mennesket, frelsesveiene og moksha?

Tips: Hinduene lærer at det finnes flere veier til frelse. Hinduismen er en veldig mangfoldig religion med svært mange ulike tradisjoner og praksiser. Det høyeste målet for mange hinduer er å oppnå moksha som er beskrevet som frigjørelse fra karmaloven og løsrivelse fra gjenfødsler, enten av seg selv i nye liv eller ved at atman bytter kropp.