"Tiden før tiden" Skapelsen av verden på seks dager og én hviledag.

 

Ca 1800 f.vt. Abraham begynner å tro på kun én gud og inngår en pakt med Jahve og vandrer fra Mesopotamia til Kanaan

Ca 1400 f.v.t Abrahams folk flytter inn i Egypt som velkomne fremmedarbeidere

Ca 1200 f.v.t. Folket gjøres til slaver.

Ca 1200 f.v.t. Utvandring og frigjøring fra egyptisk slaveri,

Ca 1200 f.v.t. Ørkenvandring i 40 år

Ca 1200 f.v.t. Lovene mottas på Sinaifjellet, Moses er den store lederen

Ca 1000 f.v.t. Kong David bygger opp landet og blir mektig, tempelet er aktivt

Ca 500 f.v.t. Babylon holder jøder som fanger

Ca 160 f.v.t. Makkabeeropprøret. Tempelet renoveres og Hanukka

Ca 70 v.t. Opprør og knust tempel

Ca 130 v.t. Jødene kastes ut av Jerusalem og diasporaen begynner

Jødehatet i Europa topper seg i 1930-årene og Holocaust gjennomføres av Nazistene og medhjelpere i 1939-45/46

1948 v.t. staten Israel opprettes

Antisemittisme meldes i mange land med jevne mellomrom i moderne tid

jødenes historie

Det vedlagte pdf-dokumentet er laget av ungdomsskoleelever og inneholder en fin oversikt med årstall, stikkord og bilder.