Tekster i humanismen

Humanismen er et livssyn som ikke egentlig har sin egen "hellige" tekst på samme måte som f.eks. islam har sin hellige Koranen. For humanister er det mer snakk om tekster som kan inspirere til støtte for et godt liv for mennesket så lenge det lever på jorden. Derfor kan alt fra romaner, noveller, dikt, teatermanuskripter, manifester, politiske programmer og taler være tekster som vurderes høyt og inspirerer til etterlevelse.

Menneskerettigheter

Dette er grunnleggende rettigheter som individene har overfor statens myndigheter. De er skrevet i lovdokumenter som kommer fra avtaler som statene i verden har gjort seg imellom. Hver stat i verden bestemmer selv om de vil være med og støtte menneskerettighetene.

De statene som støtter menneskerettighetene har signert visse dokumenter. Disse avtaledokumentene kalles traktater eller konvensjoner. Når en stat har signert slike dokumenter går de med på å gi fra seg litt makt. Staten gir mer makt til det enkelte individ fordi den med sin signatur har lovet å behandle hvert individ rettferdig ut fra det som står i de signerte dokumentene.

For humanister er slike dokumenter viktige tekster fordi en humanist generelt ikke ser religiøse tekster som styrende i sitt liv.

Humanister tror ikke det finnes noe overnaturlig som kan gi tekster og lover til menneskene. Humanister mener at mennesket selv må bruke sin fornuft og erfaring for å sette sammen tekster som kan være rettesnor for menneskenes liv. Dette betyr ikke at humanister ikke har respekt for de hellige tekstene som brukes i religioner.

Mange humanister sier at slike tekster kan være inspirerende og verdifulle, men dette skyldes ikke at de kommer fra en gud.