Jødenes hellige hus. Bildet viser interiøret i en synagoge.

Davidstjernen kan brukes pedagogisk som et hjelpemiddel for å huske et sentralt poeng i jødedommen, nemlig at jødenes gud gir respons på folkets handlinger i historien. Pilen som peker oppover står for folkets kollektive handlinger. Pilen som peker nedover står for responsen fra jødenes gud. De seks spissene kan minne om skapelsen, området i midten kan minne om hviledagen, sabbat. ©Svenning Bernstrøm

©Svenning Bernstrøm

Det finnes mange versjoner av jødedommen. Ordet jøde kan bety to ting. En jøde er en som er medlem av jødisk slekt eller en som tror på jødenes gud. Det finnes jøder som ikke er religiøse. Blant religiøse jøder praktiseres religionen forskjellig. Det finnes jøder i alle deler av verden.