Humanismen handler først og fremst om mennesker som lever sammen på jorden.

Humanismen

Humanismen kan kalles et livssyn fordi den forsøker å gi menneskene svar på veldige grunnleggende spørsmål i livet. Hvordan ble verden til? Er det en mening med livet? Hva er et menneske? Hva skjer etter døden? Dette er noen av disse spørsmålene.

 

Navnet humanisme er forbundet med det latinske ordet humanus. Det betyr menneskelig og skiller mennesket fra dyrene. Det kan også bety en bestemt oppførsel mot andre. Å oppføre seg humant er ofte ensbetydende med å oppføre seg vennlig mot andre. Respekten for hvert eneste individ er en del av fundamentet i humanismen.

Denne enkle kjernefiguren skal hjelpe deg med å huske kjernen i humanismen som livssyn. Klarer du å koble det du har lest her med denne kjernen?