Før han nådde oppvåkningen, Nirvana, prøvde buddha sult som meditasjonsmetode sammen med hinduistiske sadhuer. Det tok nesten livet av ham og fungerte ikke for ham.

Buddhas oppvåkning

Frelse

Siddharta Gautama stilte spørsmålet om hvorfor det er så utrolig mye lidelse i et menneskes liv. Svaret han kom frem til ble grunnmuren i buddhismens frelseslære. Et viktig poeng i buddhismen er at alle kan bli en buddha, en opplyst, som vet hvordan man frelser seg selv. Frelseslæren til buddhismen går ut på å fjerne lidelsen helt. Buddhister tror at å oppnå Nirvana er å bli kvitt all lidelse i livet. Man kan i teorien oppnå Nirvana før man dør. I følge buddhistene nådde Buddha Nirvana mens han levde. Man er avhengig av å kjenne de fire edle sannhetene Buddha oppdaget for å klare å frelse seg selv.

 

De fire edle sannhetene

 

Alt er lidelse

For Buddha betød dette mer enn vanlig fysisk og psykisk smerte. Buddha mente at all slags forandring egentlig er lidelse. Uansett hvor fint noe kan være, så vil det før eller siden gå tapt. Dette måtte løses i følge Buddha.

 

Lidelse kommer fra noe

For buddha betød dette at det går an å finne ut hvor lidelsen kommer fra. Når man vet det går det an å gjøre noe med problemet. Buddha fant ut at det er 12 årsaker til lidelse: uvitenhet, drivkrefter, bevisstheten, navn-og-form, de seks sanseorganene, berøring, følelsen, begjære, streben, eksistens, fødsel, alderdom-død-lidelse-klage sammenhenegen. Hver av disse 12 punktene produserer hverandre konstant i denne rekkefølgen. Klarer man å bryte denne prosessen vil den stoppe opp og all lidelse tar slutt i følge Buddhas lære.

 

Lidelse kan ta helt slutt

For buddha betød dette at det finnes en metode som fungerer så godt at den får slutt på all lidelse for alltid. Metoden består i teknikker for å bryte rekken av de tolv punktene nevnt ovenfor.

 

Det finnes en åttedelt vei bort fra lidelse

Den åttedelte veien leder til Nirvana som betyr at all lidelse tar slutt for alltid. De åtte delene er: rett forståelse, rett tankegang, rett tale, rett handling, rett levemåte, rett anstrengelse, rett bevissthet, rett konsentrasjon. Den åttedelte veien kan forkortes til å skaffe seg riktig kunnskap om problemet, konsentrere seg på riktig måte og gjøre de riktige handlingene.

 

Nirvana

Man kan ikke si hva Nirvana er, bare hva det ikke er. Å forklare Nirvana nøyaktig er like vanskelig for en person som som det er å forklare en farge for en som har vært blind hele livet. Nirvana er verken eksistens eller ikke-eksistens. Bare de som når frem til Nirvana kan fullt ut forstå hva det er. Det går allikevel an å få vite litt om hva Nirvana er i følge buddhismen. Man sammenligner det ofte med en flamme som slukkes. Flammen symboliserer menneskets livstørst, begjær og grådighet.

 

Karmalæren

Som man sår, skal man høste. Dette er grunnidéen i karmatankegangen til buddhister. Alle handlinger har en god eller en dårlig effekt. Dårlige handlinger fører til negative effekter i livet. Gamle handlinger straffer personen som utførte dem. Karma påvirker hvor langt man er fra å oppnå frelse.