• Menneskets emosjonelle og kunstneriske sider er veldig viktig innen humanismen. For mange er dette knyttet til et meningsfylt liv.

  • Filmen "Forrest Gump" inneholder mye humanistisk tankegods.

  • Den legendariske trommeslageren, Steve Jordan, kan symbolisere menneskets kreative skapertrang for humanister.

I følge humanismen er mennesket et levende vesen fra naturen som skiller seg fra dyr i og med at vi kan tenke kritisk om oss selv og samle systematisk kunnskap for å bedre våre og andres liv.

Humanismens menneskesyn

Humanismen har et optimistisk menneskesyn som hevder at mennnesket i utgangspunktet er godt. Ondskap fjernes gjennom studier og kunnskap. Ved å finne årsakene til onde handlinger kan man redusere eller fjerne dem. Alle mennesker har evne til å forandre og utvikle seg til en bedre versjon av seg selv.

 

Humanistisk etikk baserer seg på et gjensidighetsprinsipp som er veldig likt den gylne regel. Man skal oppføre seg mot andre slik man vil at andre skal oppføre seg overfor en selv. Begrepet solidaritet er også en byggestein i etikken. Det handler om et ønske om at alle skal ha like muligheter til å leve et meningsfylt og trygt liv.

Humanismen står for full likestilling for menn og kvinner.

Humanismen krever fulle rettigheter for alle mennesker uansett tilhørighet.

Det moderne grunnlaget for menneskesynet til humanismen er FN´s menneskerettighetserklæring.