Tibetansk buddhisme inkluderer blant annet en guddom for rikdom og velstand kalt Kubera.

En bodhisattva, frelseshjelper.

Gudelære

Grunnholdningen i buddhismen er at det ikke finnes guder eller andre høyere makter som kan dømme mennesker eller påvirke deres skjebne. "Det finnes ingen ubevegelig beveger bak bevegelsen. Bare bevegelsen er der." I følge buddhismen finnes ingen guddommelig rettferdighet. I stedet tror de på karmaloven. Mennesket har skapt gud for å få trygghet og dette er tomme forestillinger i følge Buddha.

Til tross for denne ateistiske holdningen har buddhismen blandet inn mange gudeskikkelser og andre overnaturlige vesener i sin religion. Det varierer mellom de ulike gruppene hvordan dette viser seg i praksis. Tilbedelse av Buddha og diverse buddhavesener er også vanlig. 

En bodhisattva har mange armer for å kunne hjelpe flest mulig med frelse.