• Humanister arrangerer navnefest for sine barn. Seremonien er først og fremst en feiring for familie og venner.

  • Humanistisk bryllup handler om foreningen av to mennesker og er ikke knyttet til noe religiøst.

  • Humanistisk begravelse eller kremasjon er først og fremst en seremoni som handler om å minnes den avdøde og dele sorgen ved det å ta farvel.

  • Humanistisk eller borgerlig konfirmasjon arrangeres for ungdommer og handler om opplæring i å bli et samvittighetsfullt, ansvarlig og kritisk menneske på vei mot voksenlivet. Opplæringen vektlegger etiske og moralske spørsmål samt grunnleggende menneskerettigheter.

  • Feiring av nasjonaldagen kan sorteres inn under ritualer for humanister så vel som for religiøse. Demokratiske verdier står høyt i kurs innenfor humanismen. Det norske flaggets farger symboliserer frihet, likhet og brorskap og stammer fra den franske revolusjonen og de "kjempende humanistene".

  • Utdeling av Nobels fredspris er en seremoni som passer inn i humanistisk tankegang. Seremonien er ikke knyttet til noe religiøst og den ærer mennesker som har ofret store deler av sine liv for at andre skal få det bedre.