• Vishnu

    Opprettholderen av universet.

  • Shiva

    Ødeleggelsen og meditasjonens guddom.

  • Shakti

    All guddommelig kraft sentrert i en kvinnelig guddom.

Vishnuismen ca 70 %

Er den retningen som har Vishnu som hovedgud. Vishnu er fremfor alt guden som skaper, opprettholder og beskytter verden.

 

Shivaismen ca 25%

Shivaismen er den retningen som har Shiva som hovedgud. Shiva har rollen som ødelegger. Shiva er også som en asket som har smurt kroppen inn med aske fra likbålet. Dette er et tegn på at han ikke bryr seg om menneskelivets lidenskaper. På plakater og i annen billedkunst sitter han ofte mellom Himalayas øde fjell i dyp meditasjon. Gjennom hans hår renner elven Ganges fra himmelen og ned på jorden.

 

Shaktiismen

Shakti-retningen vektlegger den guddommelige kvinnelige energi og skaperkraft. Shakti konsentrerer seg om med gudinnene Mahadevi, Durga og Kali. Særlig Durga beskrives som alle gudenes høyeste og samlende kraft. Alle gudinner og kvinner identifiseres med henne. Hun defineres også som brahman, fundamentet for alt som eksisterer. «Devimahatmya» er en unik hellig tekst i religionshistorien fordi den forteller at det er en gudinne som er det høyeste vesen i kosmos.