Kjernefiguren viser hvordan viktige deler av jødedommen er koblet sammen. Studer forklaringene til hver kobling og øv på å presentere stoffet kun ved hjelp av figuren!

 

GRUNNSTRUKTUREN I KJERNEFIGUREN FOR JØDEDOMMEN ©Svenning Bernstrøm

Kjernefiguren for jødedommen er dominert av en langstrakt tidslinje med en spiralstrek og stikkordene det utvalgte folket gjennom historien. Den langstrakte tidslinjen med spiralstreken og stikkordene står for jødenes turbulente historie som guds utvalgte folk. Over dette finner du en buet linje merket med stikkordet ritualer. Dette står for at jødene har utviklet ritualer for å huske historien og følge guds regler. Over dette finner du en buet linje merket med stikkordet symboler. Dette står for at jødene har utviklet symboler for å huske historien og følge guds regler. Den neste buede linjen er merket med fire stikkord: folket feiler, straff, tilgivelse og gjenoppbygging. Dette står for hvordan jøder har tolket hendelser i historien som beskjeder fra sin gud - at de samlet som ett folk har gjort feil i forhold til sin guds plan, at de har blitt straffet, at de etter hvert har blitt tilgitt og fått muligheten til å bygge seg og forholdet til gud opp igjen. Disse fire punktene uttrykker den ovennevnte spiralstreken mer detaljert. Helt øverst ser du en fjerde buet linje merket med stikkordene skapelse, Jahve viser seg og frigjøring. Dette står for de tre sentrale temaene i jødenes hellige tekster. Aller øverst finner du stikkordet JAHVE som er ett av de mange navnene jødene har på sin gud. Plasseringen av dette stikkordet står i kontrast til folket som er nederst på figuren.

KOBLING 1 SKAPELSEN ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 1 om skapelsen?

Tips til den grønne streken mellom SKAPELSEN på historielinjen og SABBAT på ritualbuen: Jødene tror at Jahve skapte verden på seks dager, at han hvilte på den sjuende og at dette er starten på historien. Det ene av de ti bud sier at Jødene skal ha en hviledag. Jødene har derfor utviklet ritualet kalt sabbat (se den første buen og pek på den). Her ser vi at et rituale er tett knyttet til en hendelse på tidslinjen for dere historie.

Tips til den grønne streken mellom SABBAT på ritualbuen og SABBATSLYS på symbolbuen: Jødene har utviklet et symbol som de bruker under sabbaten. Det er såkalte sabbatslys. Her ser vi et eksempel på hvordan ritualer kan kobles til symboler. Symboler er ofte utstyr som brukes i ritualer. Det gjelder også i andre religioner.

Tips til den grønne streken mellom SABBATSLYS på symbolbuen og OPPBYGGING på tolkningsbuen: Jødene tolker ofte de historiske hendelsene fra de hellige tekstene sine. Av de fire vanlige tolkningene er det oppbygging som passer her fordi en skapelse er synonymt med oppbygging.

Tips til den grønne streken mellom OPPBYGGING på tolkningsbuen og JAHVE VISER SEG på teksttemabuen: Grunnen til at den grønne streken peker fra OPPBYGGING til JAHVE VISER SEG på buen for teksttemaer er at det i de hellige tekstene står at Jahve var aktiv og skapte verden steg for steg. Det vil si at han viser seg for verden i fortellingen. Dette er ett av de tre superviktige temaene i jødenes hellige tekster.

Tips til den grønne streken mellom JAHVE VISER SEG på teksttemabuen og SKAPELSE på teksttemabuen: Grunnen til at de to punktene er koblet er at de er to av de tre viktige temaene i jødenes hellige tekster. I skapelsesfortellingen i tekstene står det at Jahve viste seg gjennom skapelsen.

 

KOBLING 2 ABRAHAM ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 2 om Abraham?

Tips om den grønne streken mellom ABRAHAM på historilinjen og BRIT MILA på ritualbuen: Fortellingen om Abraham handler om at han velger å være lydig mot og tilbe bare Jahve i stedet for alle de andre gudene som folk i landet tilbad på den tiden. Lydigheten demonstrerte han ved å være villig til å drepe sønnen sin på Jahves ordre. Belønningen er et nytt liv i et nytt land (Kanaan/Israel). Som tegn på avtalen mellom Abraham og Jahve begynte de en ny tradisjon, omskjæring av 8 dager gamle guttebarn. Jødene har derfor utviklet ritualet Brit Mila som er omskjæring. Her ser vi enda et eksempel på at en hendelse i historien blir minnet med et rituale.

Tips om den grønne streken mellom BRIT MILA på ritualbuen og ELIAS TRONE på symbolbuen: Selve omskjæringen av guttebarnet skjer med barnet i fanget mens man sitter på en stol kalt Elias Trone. Denne stolen er derfor et symbol som brukes i ritualet. Her ser vi hvordan symboler og ritualer kan være flettet sammen i religionen.

Tips til den grønne streken mellom ELIAS TRONE på symbolbuen og TILGIVELSE på tolkningsbuen: Jødene tolker historiske hendelser for folket. Av de fire vanlige tolkningene er det tilgivelse som passer her fordi Jahve hjalp Abraham og folket siden Abraham hadde vært lydig og vist at han var villig til å drepe sin sønn for Jahve. Hjelpen fra Jahve er en slags tilgivelse.

Tips til den grønne streken mellom TILGIVELSE på tolkningsbuen og GJENOPPBYGGING på tolkningsbuen: Av de fire vanlige tolkningen av historiske hendelser på tolkningsbuen er det gjenoppbygging som passer her. Det er fordi Abraham og folket fikk en ny start i et nytt land hvor de kunne bygge seg opp igjen med én eneste gud, Jahve.

Tips til den grønne pilen mellom GJENOPPBYGGING på tolkningsbuen og FRIGJØRING på teksttemabuen: Abraham og folket fikk et nytt land av Jahve, her kunne de leve fritt og dyrke sin gud.

Tips til den grønne streken mellom FRIGJØRING på teksttemabuen og JAHVE VISER SEG på teksttemabuen: Ett av de tre viktige teksttemaene i jødenes hellige tekster er at Jahve viser seg i historien til sitt utvalgte folk. I dette tilfellet med Abraham kontaktet Jahve ham direkte og gav ham tilbudet om en avtale.

KOBLING 3 SLAVERIET I EGYPT ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 3 om slaveriet i Egypt?

Tips til den grønne streken mellom JØDER BLIR GJORT TIL SLAVER på historielinjen og TISHA B´AV. på ritualbuen: Jødene ble gjort til slaver av den Egyptiske faraoen ca. 1400 f.Kr. For å minnes dette har jødene laget en sørgedag med faste markert i deres religiøse kalender. Datoen er den niende i måneden Av. Her ser du nok et eksempel på hvordan historiske hendelser har ført til et rituale i religionen.

Tips til den grønne streken mellom TISHA B´AV. på ritualbuen og SALT OG BITTER MAT på symbolbuen: For å minnes smerten og sorgen bruker jødene matingredienser som symboler. Her ser du nok et eksempel på hvordan symboler er en del av «utstyret» som brukes i gjennomføringen av et rituale.

Tips til den grønne streken mellom SALT OG BITTER MAT på symbolbuen og FOLKET FEILER på tolkningsbuen: I de gamle fortellingene i de hellige tekstene til jødene beskrives Jahve som en gud som stiller krav og straffer hver gang jødene som folk bryter det oppdraget de har fått.

Tips til den grønne streken mellom FOLKET FEILER på tolkningsbuen og STRAFF på tolkningsbuen: Jødene tolker slaveriet i Egypt som en straff fra Jahve som kom fordi de som folk har gjort feil over lang tid.

Tips til den grønne streken mellom STRAFF på tolkningsbuen og JAHVE VISER SEG på teksttemabuen: Fortellingen om slaveriet er et viktig tema i de hellige tekstene til jødene og i fortellingen viser Jahve seg indirekte gjennom ulykken som ble påført folket da de var i Egypt.

KOBLING 4 FRIGJØRING FRA SLAVERIET I EGYPT ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 4 om jødenes frigjøring fra slaveriet i Egypt?

Tips til den grønne streken mellom FRIGJØRING FRA SLAVERIET på historielinjen og PESACH på ritualbuen: For å minnes at Moses befridde folket fra det grusomme slaveriet har jødene utformet et rituale kalt Pesach. Her ser du nok et eksempel på at en historisk begivenhet har ført til utforming av et rituale i religionen.

Tips til den grønne streken mellom PESACH på ritualbuen og USYRET BRØD på symbolbuen: I fortellingen om frigjøringen i de hellige tekstene til jødene står det at folk ikke hadde tid til å bake brødet sitt ferdig før de flyktet ut av Egypt. De droppet heving av brødet. Derfor er spising av usyret brød et matsymbol som minner jødene om flukten. Her ser du nok et eksempel på at et symbol brukes som «tilbehør» eller «utstyr» i et rituale, og at det hjelper folk med å huske sin tro.

Tips til den grønne streken mellom USYRET BRØD på symbolbuen og TILGIVELSE på tolkningsbuen: Jødene har en tradisjon for å tolke historiene i de hellige tekstene. De prøver å se etter budskap fra Jahve i dem. Det er fire vanlige tolkninger (se tolkningsbuen til kjernefiguren). Tilgivelse passer her som tolkning siden de mener at det var Jahve som fikk moses til å lede dem ut av landet pluss at i den videre fortellingen gjorde jave mye for å hjelpe folket til å bli fritt.

Tips til den grønne streken mellom TILGIVELSE på tolkningsbuen og GJENOPPBYGGING på tolkningsbuen: Den fjerde av de vanligste tolkningene er gjenoppbygging. Det passer her siden folket kunne bygge seg opp på nytt i ørkene under en ny leder, Moses.

Tips til den grønne streken mellom GJENOPPBYGGING på tolkningsbuen og FRIGJØRING på teksttemabuen: Ett av de tre viktigste temaene i nær sagt alle de hellige tekstene for jødene er frigjøring. Derfor passer dette her. Folket ble befridd fra slaveriet og kunne bestemme sin videre skjebne selv.

Tips til den grønne streken mellom FRIGJØRING på teksttemabuen og JAHVE VISER SEG på teksttemabuen: I hele fortellingen om frigjørelsen fra slaveriet dukker det opp situasjoner der Jahve viser seg gjennom bl.a. naturen og i tale for Moses og folket. Derfor kobles dette stikkordet inn her.

Tips til den grønne streken mellom JAHVE VISER SEG på teksttemabuen og SKAPELSE på teksttemabuen: Ett av de tre mest sentrale temaene i alle de jødiske tekstene er skapelse, og da i vid forstand. Det at folket ble fritt med ny leder er en form for skapelse. Husk at jødene regner Moses som den som startet jødedommen på ordentlig.

KOBLING 5 ØRKENVANDRINGEN ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 5 om ørkenvandringen?

Tips til den grønne streken mellom VANDRING I ØRKENEN på historielinjen og SUKKOT på ritualbuen: I jødenes hellige tekster står det om tiden etter at de slapp ut av Egypt. De vandret lenge i ørkenen. For å minnes frigjøringen og samtidig huske på livet i ørkenen utviklet jødene en fest som kalles sukkot. Her ser du nok et eksempel på at en hendelse i historien er grunnlaget for et rituale.

Tips til den grønne streken mellom SUKKOT på ritualbuen og LØVHYTTE på symbolbuen: Basert på regler i de hellige tekstene har jødene utviklet et symbol som minner dem om ørkenvandringen, en løvhytte de helst skal bo og/eller spise i så lenge feiringen varer. Her ser du nok et eksempel på at symboler er «utstyr» som brukes i ritualer for å minnes en viktig del av troen.

Tips til de grønnestrekene mellom LØVHYTTE på symbolbuen, TILGIVELSE på tolkningsbuen, GJENOPPBYGGING på tolkningsbuen, FRIGJØRING på teksttemabuen og JAHVE VISER SEG på teksttemabuen: Jødenes tolkning av den historiske hendelsen, ørkenvandringen, passer med tilgivelse siden de lærer at det var Jahve som satte folket fri og lot dem utvikle seg i løpet av tiden i ørkenen. Folket kunne bygge opp en organisering av samfunnet og være fri til å finne løsninger selv. I følge de hellige tekstene viste Jahve seg flere ganger, gjennom naturfenomener, under ørkenvandringen.

KOBLING 6 MOSES PÅ SINAI-FJELLET ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 6 om Moses på Sinai-fjellet?

Tips til den grønne streken mellom MOSES PÅ SINAI-FJELLET på historielinjen og SHAVOUT på ritualbuen: Dette historiepunktet er nok det aller viktigste å lære seg om jødedommen. Denne hendelsen markerer den egentlige starten på jødedommen. Som folk var de blitt frie, med en leder og i tillegg fikk de lover å følge direkte fra sin gud, Jahve. For å minnes dette har jødene laget et rituale som heter Shavout. Igjen ser du et eksempel på at en hendelse fra historien til det utvalgte folket markeres i et rituale.

Tips til den grønne streken mellom SHAVOUT på ritualbuen og TORA OG STEINTAVLENE på symbolbuen: Essensen i shavout-ritualet er feiring av loven som ble gitt. Steintavlene som Moses bar ned fra fjellet inneholder 10 lover eller bud, men det totale antallet lover som ble gitt var 613, det er derfor naturlig at både steintavlene og Tora-rullen eller bøkene i Tanak står som symbol på hendelsen. Igjen ser du hvordan symboler er «utstyr» som er sentralt i et rituale.

Tips til den grønne streken mellom TORA OG STEINTAVLENE på symbolbuen og GJENOPPBYGGING på tolkningsbuen: For å bygge opp et folk som et samfunn trengs regler. Lovene som jødene mener ble gitt på Sinai passer derfor med den av de fire tolkningene som heter gjenoppbygging.

Tips til den grønne streken mellom GJENOPPBYGGING på tolkningsbuen og FRIGJØRING på teksttemabuen: Et viktig tema i jødenes hellige tekster er frigjøring. Det gjelder alle slags typer frigjøring, både fysisk og mentalt. Lovene gitt på Sinai representerer en mental frigjøring fordi de forteller hvordan folket skal leve. De slipper å være usikre lenger etter dette. Den fysiske frigjøringen var flukten og utvandringen fra Egypt.

Tips til den grønne streken mellom FRIGJØRING på teksttemabuen og JAHVE VISER SEG på teksttemabuen: I fortellingen om Moses på Sinai-fjellet går det tydelig frem at Jahve viste seg da han gav lovene til Moses.

KOBLING 7 DAVID ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 7 om David?

Tips til den grønne streken mellom KONG DAVID I JERUSALEM på historielinjen og PILEGRIMSREISE TIL GRAVEN PÅ SIONBERGET på ritualbuen: Jøder valfarter til Sionberget for å besøke det de mener er kong Davids grav. Dette er ikke et pålagt rituale jøder må gjøre og derfor ikke et strengt resligiøst rituale, med kong David er et meget stort forbilde fra jødenes historie. Igjen kan du se et eksempel på hvordan historien former ritualer for et folk og en religion.

Tips til den grønne streken mellom PILEGRIMSREISE TIL GRAVEN PÅ SIONBERGET på ritualbuen og DAVIDSTJERNEN på symbolbuen: Selv om det ikke er helt sikkert at Davidstjernen kommer fra kong David regner mange det som sannsynlig. Davidstjernen ble ikke brukt aktivt før på 1600-tallet e.Kr. I dag er det et viktig symbol på Israel og jødedommen i og med at det pryder landets flagg. Stjernen er også brukt som utsmykning av synagogebygg.

Tips til den grønne streken mellom DAVIDSTJERNEN på symbolbuen og GJENOPPBYGGING på tolkningsbuen: Kong David er kjent for å ha erobret Jerusalem, ført paktskisten med loven dit og regjert i det som kan kalles en «gullalder» for folket», dette kan tolkes inn under temaet gjenoppbygging.

Tips til den grønne streken mellom GJENOPPBYGGING på tolkningsbuen og FRIGJØRING på teksttemabuen: Temaet frigjøring er svært viktig i jødenes tekster. Dette passer med situasjonen under kong David. Folket kunne leve etter loven i sin egen hellige by – noe som passer til temaet frihet. Det er ikke koblinger direkte til Jahve i læringsfiguren siden det ikke er knyttet fortellinger om møter med gud til kong David.

KOBLING 8 FANGENSKAPET I BABYLON ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 8 om fangenskapet i Babylon?

Tips til den grønne streken mellom FANGENSKAPET I BABYLON OG KNUST TEMPEL på historielinjen og TISHA B´AV. på ritualbuen: Fangenskapet i Babylon regnes som et trist kapittel i det jødiske folks historie. De var langt hjemmefra i 50 år og kunne ikke tilbe Jahve i sitt tempel. Den 9. dagen i måneden kalt Av i den jødiske kalenderen er en sørge- og fastedag spesielt rettet mot knusingen av temepelet (3. ganger totalt), men også andre katastrofer. Her ser du nok et eksempel på at historiske begivenheter fører til utvikling av et rituale i en religion.

Tips til den grønne streken mellom TISHA B´AV. på ritualbuen og BITTER OG SALT MAT på symbolbuen: Mange av jødenes symboler brukes i ritualer for å understreke det temaet de skal minnes. Bitter og salt mat symboliserer smerten og sorgen. Her ser du enda et eksempel på symboler brukt som «utstyr» i et rituale for å huske sin religion.

Tips til de grønne strekene mellom BITTER OG SALT MAT på symbolbuen, FOLKET FEILER på tolkningsbuen, STRAFF på tolkningsbuen og JAHVE VISER SEG på teksttemabuen: Mange av profetene som er beskrevet i jødenes hellige tekster var kjent for å klage på folkets feilhandlinger og dårlige oppfølging av lovene. De varslet ofte straff fra Jahve. Innenfor denne tradisjonen sees fangenskapet som en straff for feil som hadde blitt begott av folket over lang tid.

KOBLING 9 HANUKKA

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 9 om Hanukka?

Tips til den grønne streken mellom JØDENE RESTAURERER TEMPELET på historielinjen og HANUKKA på ritualbuen: Jødene har laget en fest kalt Hanukka for å feire at Jahve hjalp dem med å få startet tempelet på riktig måte. Den lampen som skulle brenne i åtte dager hadde ikke nok olje, men den oljeskvetten de hadde varte lenge nok. Her ser du nok et eksempel på en historisk hendelse som blir til et rituale for jødene.

Tips til den grønne streken mellom HANUKKA på ritualbuen og ÅTTEARMET LYSESTAKE på symbolbuen: Siden brenning av lys i åtte dager var nødvendig for å starte tempelet på godkjent måte er det naturlig at lysestaken med plass til åtte lys blir hovedsymbol i dette ritualet. Her ser du nok et eksempel på at symboler kan være «utstyr» i et rituale og hjelpe de troende med å huske det viktigste i sin religion.

Tips til den grønne streken mellom ÅTTEARMET LYSESTAKE på symbolbuen og TILGIVELSE OG GJENOPPBYGGING på tolkningsbuen: Det at jødene fikk hjelp av Jahve til å få oljeskvetten i lampa til å brenne lenge nok tolkes ofte som et tegn på at Jahve var fornøyd med innsatsen for å få tempelet i gang igjen. Resaureringen av tempelet er jo rent fysisk en gjenoppbygging. Derfor passer disse to av de fire vanlige tolkningene her.

Tips til den grønne streken mellom GJENOPPBYGGING på tolkningsbuen og FRIGJØRING på teksttemabuen: Fienden som hadde rasert tempelet ble jaget bort av en gruppe jøder kalt Makkabeerne. Etter dette var folket igjen fritt til å leve etter sin religions krav i Jerusalem. Dette passer til det viktige temaet i jødenes hellige tekster, nemlig frigjøring.

Tips til den grønne streken mellom FRIGJØRING på teksttemabuen og JAHVE VISER SEG på teksttemabuen: Jødene mener at det avr et mirakel at den lille oljeskvetten i oljelampen på den åttearmete lysestaken ville brenne mye lenger enn normalt. De mener at Jahve utførte mirakelet for dem, det vil si at han viste seg gjennom dette.

KOBLING 10 TEMPELET ØDELEGGES ©Svenning Bernstrøm

Hvordan snakker jeg meg gjennom kobling 10 om tempelet som ble ødelagt av romerne?

Tips til den grønne streken mellom TEMPELET ØDELEGGES på historielinjen og TISHA B´AV. på ritualbuen: Jødene gjorde opprør mot romerne som svarte med å ødelegge tempelet i Jerusalem. For å minnes dette har jødene laget en sørgedag med faste markert i deres religiøse kalender. Datoen er den niende i måneden Av. Her ser du nok et eksempel på hvordan historiske hendelser har ført til et rituale i religionen.

Tips til den grønne streken mellom TISHA B´AV. på ritualbuen og SALT OG BITTER MAT på symbolbuen: For å minnes smerten og sorgen ved å miste tempelet igjen, bruker jødene blant annet matingredienser som symboler. Her ser du nok et eksempel på hvordan symboler er en del av «utstyret» som brukes i gjennomføringen av et rituale.

Tips til den grønne streken mellom SALT OG BITTER MAT på symbolbuen og FOLKET FEILER på tolkningsbuen: I de gamle fortellingene i de hellige tekstene til jødene beskrives Jahve som en gud som stiller krav og straffer hver gang jødene som folk bryter det oppdraget de har fått.

Tips til den grønne streken mellom FOLKET FEILER på tolkningsbuen og STRAFF på tolkningsbuen: Jødene tolker romernes ødeleggelse av tempelet som en straff fra Jahve som kom fordi de som folk har gjort feil over lang tid.

Tips til den grønne streken mellom STRAFF på tolkningsbuen og JAHVE VISER SEG på teksttemabuen: Fortellingen om tempelet er et viktig tema i de hellige tekstene til jødene og i fortellingen viser Jahve seg indirekte gjennom ulykken som ble påført folket gjennom romernes ødeleggelse av tempelet.