• Pico della Mirandola levde under renessansen (1463-1494). Han regnes som en av grunnleggerne av humanismen. Han skrev mye om verdighet og frihet for mennesker til å velge selv hvordan de vil leve. Mennesket ble sett på som verdens sentrum.

  • Sokrates levde i antikkens Hellas fra 470-399 f.Kr. Han la vekt på at mennesket måtte finne sannhet ved å søke inn i sitt indre. Et slagord som har blitt stående igjen etter ham er "Kjenn deg selv!". Sokrates ble dømt til døden, mistenkt for å ha villedet ungdommer med sine nye ideer.

  • François-Marie Arouet Voltaire (1694-1778) levde i opplysningstiden. Han kjempet for fornuften og opplysning av mennesker.

Humanismens historie

Humanismen er et livssyn som har utviklet seg over lang tid. Ideene i humanismen stammer fra mange kilder. Det kan være ideer som kommer fra ulike religioner, filosofer, og historiske hendelser.

 

Arven fra Jerusalem

Mennesket særstilling i naturen kan for eksempel spores i fortellinger fra de hellige tekstene til jødedommen, kristendommen og islam. Dette kalles ofte for "arven fra Jerusalem". 

 

Arven fra Hellas fra ca. 500 f.Kr

For 2500 år siden dukket det opp greske filosofer som prøvde å forklare ting ved hjelp av fornuften og kritisk tenkning fremfor rene religiøse forklaringer. Å basere seg på fornuft og kritisk tenkning er et grunnleggende ideale for humanister. Dette kan kalles arven fra Hellas.

 

Arven fra Renessansen 1400-1600 e.Kr.

I renessansen vokste det frem en ny tro på mennesket etter en lang og dyster periode kalt middelalderen. I renessansen (som betyr ny fødsel) begynte man med det som etterhvert ble kalt vitenskap og forskning. Mennesket ble sett på som naturens mesterverk og ideene til de gamle filosofene fra Hellas ble gjenoppdaget etter å ha vært glemt i middelalderen. Dette kan kalles humanismens arv fra renessansen.

 

Arven fra opplysningstiden fra slutten av 1700-tallet e.Kr.

USA og Frankrike utviklet demokratier bygget på grunnlover og ideer om at alle mennesker har like stor verdi, rett til frihet og ytringsfrihet samt rett til å velge religion eller et ikke religiøst livssyn. Det ble et sterkt fokus på skolegang, videre utdanning og forskning i denne perioden. Man mente at kunnskap skulle bekjempe overtro og kirken skulle få begrenset makt over samfunnet og folks liv. Forskningen til Charles Darwin endret folks syn på hva et menneske er. Dette kan kalles humanismens arv fra opplysningstiden.

 

Arven fra FN-systemet fra 1945 e.Kr. til i dag

FN-organisasjonen ble utviklet rett etter at 2.verdenskrig tok slutt. Grunntanken var at landene i verden må samarbeide for å unngå flere store kriger, fattigdom og andre kriser som naturødeleggelser og forskjellsbehandling av mennesker. Menneskerettighetserklæringen ble utviklet og undertegnet. Dette dokumentet setter humanister svært høyt siden det for dem fungerer som en rettesnor for hva et godt og meningsfylt liv for menneskene på jorden er. Dette kan kalles arven fra FN-systemet.

  • Simone de Beauvoir (1908-1986) Hun var filosof og en moderne humanist fordi hun kjempet for kvinnenes stilling i samfunnet. Hun mente at menn har bestemt alt om hvordan kvinner skal oppfattes og derfor er ikke kvinner frie til å bestemme over sine liv.

  • Kristian Horn (1903-1981) var utdannet biolog og grunnla Human-Etisk Forbund i Norge i 1956. Han kjempet for tilbud om religionsfri livssynsundervisning i den norske skolen og opprettelsen av alternative ritualer til de kristne, som for eksempel borgerlig konfirmasjon.

  • Ludwig Feuerbach (1804-1872) mente vi må holde oss til den virkeligheten vi kan oppfatte med sansene. Han avviste ideer om noe overnaturlig og kritiserte religion. Han ville ikke fjerne religion fordi han mente det er en del av det å være menneske å involvere seg i det religiøse, at det er med på å skille mennesket fra dyrene. Når mennesket snakker om guder, snakker de egentlig om seg selv mente han.