Hva er det lurt å fokusere på for å lære mest mulig i krle?

Øv på alle fagbegreper/fagord

Øv på å sette begrepene i en sammenheng, bruk gjerne tankekart og læringsfigurer

Øv på å finne likheter og forskjeller mellom religioner og livssyn

Samle på dagsaktuelle saker som kan knyttes til de forskjellige religionene og livssyn

Forsøk å finne ut hva du selv mener om temaene du leser om. Prøv å begrunne meningene dine.

Læringsfigurer til generell bruk