Buddhister må gjøre åtte ting i livet for å få god nok karma til å bli kvitt lidelsen og nå Nirvana.

Buddhismens lære

 

De fire edle sannhetene

 

Alt er lidelse (fysisk, psykisk og forandring)

Lidelsen har en årsak (uvitenhet og begjær)

Lidelsen har en slutt (Nirvana)

Det finnes en vei (den åtte-delte)

 

Karmalæren

Alle handlinger har en effekt, enten god eller dårlig. Intensjonen bak handlingen betyr mye. Intensjon er en handling.