Tegnene på bildet kan oversettes til ordet om eller aum. Dette er det hinduene mener er lyden av den hellige Brahman, verdenssjelen. Det er snakk om en veldig dyp brummelyd. Ofte er dette ordet brukt som et symbol på hele hinduismen.

Figuren her kaller jeg kjernefiguren for hinduismen. Den er satt sammen som en hjelpefigur som skal gjøre det lettere å huske hva hinduismen handler om. Klarer du å snakke deg gjennom den?

Hinduismen har navnet etter Indus i India. Denne verdensreligionen har ingen kjent stifter. Vi vet per i dag lite om hvordan religionen begynte. En europeisk folkegruppe, kalt arierne, invaderte India for 3500 år siden og dette har preget hinduismen. Hindu betyr inder. Inder er en person som kommer fra områdene rundt Indus, den (indigo) blå elven.