Generelt kan vi si at ritualer dreier seg om faste handlinger til faste tider forbundet med noe hellig. Det finnes flere typer og kategorier av ritualer. Eksempler er: Bønn, ofring, feiring og overgang. Overgangsritualer handler om endringer i menneskets liv. Dette kan være navnemarkeringer for barn, konfirmasjon, bryllup, begravelse. Innvielsesritualer er også en kategori. Disse ritualene handler om å få ny kunnskap og bli med i nye sosiale grupper.

Kumbh Mela

Puja

Holi

Divali i Norge