Generelt kan vi si at ritualer dreier seg om faste handlinger til faste tider forbundet med noe hellig. Det finnes flere typer og kategorier av ritualer. Eksempler er: Bønn, ofring, feiring og overgang. Overgangsritualer handler om endringer i menneskets liv. Dette kan være navnemarkeringer for barn, konfirmasjon, bryllup, begravelse. Innvielsesritualer er også en kategori. Disse ritualene handler om å få ny kunnskap og bli med i nye sosiale grupper.

Ritualer i islam

For muslimer flest er det viktig å vise Allah ens tro gjennom faktiske handlinger. De fem søylene er slike handlinger som alle kan knyttes til selve betydningen av islam - å underkaste seg Allah.

 

De fem søylene som et menneske skal leve etter er: Å tro på Allah og profeten Muhammad, å be, å faste, å dele samt å reise til Mekka på pilgrimsbesøk.

Eidfeiring etter ramadan

Eid

Muslimene har to viktige ritualer som kalles eid. De skiller mellom den lille og den store eid.

Den lille eid er en feiring som gjennomføres etter ramadan (den månedeni året hvor man faster). Man fokuserer mye på mat i forbindelse med den lille eid. Man ber og drar i moskeen. Deretter har man familiefest.

 

Den store eid handler om profeten Ibrahim og hans drøm om å ofre sin sønn Isak for å vise lydighet for Allah. Isak ble erstattet med en sau. Til minne om dette slakter muslimer en sau til et måltid, og en tredjedel av kjøttet gis til noen som er fattige. En del muslimer sender penger til slektninger i andre land slik at disse kan slakte sauen og fordele kjøttet.

Islam har ikke etablert noe rituale for å markere overgangen fra barn til voksen, men det er et prinsipp at man fra og med puberteten er ansvarlig for å praktisere islam.