Generelt kan vi si at ritualer dreier seg om faste handlinger til faste tider forbundet med noe hellig. Det finnes flere typer og kategorier av ritualer. Eksempler er: Bønn, ofring, feiring og overgang. Overgangsritualer handler om endringer i menneskets liv. Dette kan være navnemarkeringer for barn, konfirmasjon, bryllup, begravelse. Innvielsesritualer er også en kategori. Disse ritualene handler om å få ny kunnskap og bli med i nye sosiale grupper.

Vesak - en feiring av Buddhas liv.

Buddhistiske pilegrimer går rundt en stupa.

Buddhas fødselsdagsseremoni

Munkene velsigner folk ved hjelp av et hyssingarmbånd.

En buddhistnonne velsigner en baby.

Buddhistisk kremasjon

Tiggermunkene får gaver av buddhister.

Ritualer

Buddhismens ritualer kan deles inn i flere grupper basert på hva hovedpoenget med dem er.

 

Ritualer for magisk kontroll over verden

I disse ritualene bruker buddhistene blant annet amuletter og man fremsier beskyttelsesformuleringer for å få kontroll over en situasjon. Ritualer av denne typen kan handle om å avverge onde ting i dette livet fra å skje. Det kan være farer som ulykker, sykdom, sult, tørke, flom og demoner. Karmatankegangen er en viktig del av denne typen ritualer. Ofte prøver man å finne ut om resultatet av dårlig karma er å vente i nær fremtid. Til hjel med dette bruker man astrologer som lager såkalte horoskoper som de mener forteller om hva man har i vente. Man kan også bruke spesielle tekster som beskyttelse mot ulykker og effekter av dårlig karma. Slike tekster sendes i dag som høytopplesing på radio og TV for å beskytte folk. De kalles for paritta og stammer fra Suttapitaka. Alt i alt handler dette om troen på kraften i hellige ord.

 

Tilbedelsesritualer

Tilbedelser rettes mot vesener som sees på som overlegne i forhold til mennesket. Det kan dreie seg om buddhaer, bodhisattvaer, guddommer, hellige gjenstander og hellige tekster. Tilbedelse av utvalgte munker og nonner forekommer også. Å gi gaver er en del av denne typen ritualer. Tilbedelse av et hellig sted gjennom piligrimsreise hører også med her. Det gjennomføres også egne seremonier for nye buddhastatuer før de tas i bruk.

 

Ritualer for selvkontroll

Meditasjon handler for det meste om selvkontroll i buddhismen. Det er særlig munker og nonner som trener hardt på selvkontroll. Det de trener på er å tenke gode tanker og vise gode holdninger. Et viktig rituale for selvkontroll går ut på å lytte til munker som resiterer fra regeltekstene og straffelovsreglene.

Buddhistmunker oppsøker fredelige steder for å kunne meditere.

Buddhistisk lykkebringende amulett