• Happy man er en velkjent humanistisk logo som minner om Leonardo Da Vinci´s idealfremstilling.

  • Leonardo Da Vinci´s kunstverk som viser menneskekroppens proporsjoner.

  • I teorien kan hva som helst fungere som et symbol for humanister, så lenge det uttrykker menneskets iboende talenter og evner som utøves til beste for individet og samfunnet.

  • A står for ateisme på dette halskjedet.

  • Her ser du ateisters kritiske stikk til kristendommens fiskesymbol for Jesus hvor det er tegnet bein på fisken som sammen med slagordet ber kristendommen om å utvikle seg og kanskje slutte å tro på noe overnaturlig. Ikke alle humanister støtter en så krass kritikk av religion. Humanister har ofte støttet folks mulighet til å være med i den religionen de ønsker.

  • G-nøkkelen, blekkpennen og malerpenselen kan alle uttrykke viktige humanistiske verdier som frihet til å uttrykke seg både politisk og kreativt.

Instrumentpanelet i passasjerflyet Boeing 737 vitner om hva mennesket kan prestere med rasjonell tankegang og vitenskap. Flyet som transportmiddel er bare litt over hundre år gammelt. På denne korte tiden har det utviklet seg fra en plankekonstruksjon med seilduk til ekstremt høyteknologiske farkoster som sender mennesker rundt i verden i en gjennomsnittshastighet rundt 800 km/t med meget gode sikkerhetsmarginer.

  • Alle bragder i menneskehetens historie, som storslagne byggverk, kan stå som symboler på hva som bor i mennesket. Pyramidene i Egypt ble bygget av religiøse mennesker som trodde på hundrevis av guder, magi og et liv etter døden.

  • Eiffeltårnet kan symbolisere menneskets kreativitet og kløkt for humanister.

  • Vitenskapelige fremskritt - og til og med utstyret kan symbolisere menneskeverdet for humanister.