Red. Svenning Bernstrøm

Læringsfigurer i KRLE og religion og etikk

 

Nedenfor kan du se såkalte læringsfigurer som kan utnyttes for å få god oversikt i fagene KRLE og religion og etikk. Noen av dem er såkalte kjernefigurer og andre er såkalte hjelpefigurer.

I den grønne menyen har hver religion og humanismen en knapp som heter læringsfigurer. Der får du hjelp med å se sammenhenger. Læringsfigurene blir forklart i tilknytning til de respektive temaene. 

For råd og vink for lærere når det gjelder hvordan figurene kan utnyttes i klasserommet, trykk på undervisningsknappen i menyen. Innholdet her er sortert etter religion livssyn og etikk.

Hjelpefigur som viser sammenhenger mellom de typiske byggesteinene til en religion. ©Svenning Bernstrøm

Hjelpefigur som viser typiske byggesteiner i begrepet religion. ©Svenning Bernstrøm

Kjernefigur som illustrerer grunnstrukturen i jødedommen. ©Svenning Bernstrøm

Kjernefigur som viser grunnstrukturen og hovedpunkter i kristendommens frelsesfortelling. Trykk på knappen for kristendommen i den grønne menyen. ©Svenning Bernstrø

Kjernefigur som viser grunnstruktur og hovedpunkter i islam. ©Svenning Bernstrøm

Hjelpefigur: Skjemaet presenterer fire etiske modeller og deres sterke og svake sider. ©Svenning Bernstrøm

Kjernefigur som viser hovedpunkter i buddhismen. ©Svenning Bernstrøm

Kjernefigur som viser hovedpunkter i hinduismen. ©Svenning Bernstrøm

Kjernefigur for hovedpunkter i humanismen. ©Svenning Bernstrøm

Hjelpefigur som viser kunnskapsforskjeller mellom tilhørerne av en religion eller et livssyn. ©Svenning Bernstrøm

©Svenning Bernstrøm

Hjelpefigur til temaet kristendommens definisjon av Jesus. Under kristendomsknappen i den grønne menyen finner du mer om dette. ©Svenning Bernstrøm

Kjernefigur for kristendommen hvor det er zoomet inn på den delen som dekker fortellingene om Jesu liv på jorden. ©Svenning Bernstrøm

Hjelpefigur som viser forenklet versjon av kristen definisjon av Jesus. Til bruk for å forstå de fire evangeliene bedre. ©Svenning Bernstrøm

Hjelpefigur: Davidstjernen utnyttet som læringsfigur for å fremheve jødedommens idé om at Jahve er aktiv i de gamle historiene i Tanak. ©Svenning Bernstrøm

Hjelpefigur: En enkel sammenligning av messiasbegrepet i jødedommen og kristendommen. ©Svenning Bernstrøm

Kan dette brukes mon tro?

Se knappen for undervisning i KRLE. Der finner du ideer til undervisningsopplegg.